BERINGEN – Beringen groeit razendsnel en dat is te merken over het ganse grondgebied. Overal in Beringen ontstaan nieuwe stukjes stad voor ons allemaal. Nieuwe plaatsen om te ontdekken, te gebruiken en om van te genieten en dit voor mensen van binnen en buiten onze stad. In totaal zijn er 11 strategische sites in Beringen centrum die een nieuwe invulling zullen krijgen via een publiek private samenwerking. Elke site kreeg in het masterplan 2040 een eigen profiel en draagt door zijn ontwikkeling bij tot het ontstaan van sterke binnenstedelijke dynamiek, het creëren van echt bruisende stadskern en dit in een nieuw en eigentijds jasje.

In de stadskern van Beringen is er, door de verhuis van 4 scholen naar het grootste Vlaamse scholenbouwproject op de campus Bogaersveld, de unieke kans om bijna 5 hectare een nieuwe invulling te geven. De stad Beringen heeft hierin het voortouw genomen door deze vrijgekomen gronden aan te kopen zodat ze het ritme en de concrete invulling van elke site kan bepalen.

Vandaag staat de ontwikkeling van de collegesite centraal waar een mix van publieke en private functies is voorzien. De stad creëert dit nieuw stukje stad in publiek private samenwerking met de THV The College, samengesteld uit Democo, DMI Vastgoed, Kumpen en Immogra en dit ondersteund door het ontwerpteam van UAU Architects en Jaspers – Eyers Architecten.

De ontwikkeling op de collegesite wordt gekenmerkt door de bouw van een nieuw stadhuis. Maar dit project bevat zoveel meer, zoals:

  • de verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek
  • een nieuw groen publieke binnenplein als verbinding tussen functies en gebouwen
  • een ondergrondse rotatieparking van 125 publieke parkeerplaatsen
  • de komst van een Brasserie – Grand café in de oude apotheek
  • twee private bouwvolumes aan de Graaf van Loonstraat met in totaal 28 doorzonappartementen en 65 assistentiewoningen
  • een privaat bouwvolume als markant gebouw in plaats van het oude stadhuis met 12 appartementen met groenkettingen en teruggetrokken commerciële plint als sokkel

Dit project wordt daarenboven afgestemd op de volledige heraanleg van de markt en omliggende straten (inbegrepen de Graaf van Loonstraat).  Het absolute pluspunt van dit project is dat de volledige ontwikkeling van de collegesite én de heraanleg van het marktplein in de loop van 2020 klaar zal zijn en we de hinder voor omwonenden en middenstand op deze manier tot een minimum beperken.

Nieuwe plein

Vanaf 7 tot en met 9 december zijn alle inwoners van Beringen welkom op de expo “Beringen Groeit” in de gemeenteraadszaal, Markt 8 in Beringen – centrum. De expo over de 11 projectgebieden én de collegesite met het nieuwe stadhuis is open op 7 en 8 december van 18 tot 21 uur enop zaterdag 9 december van 9 tot 12 uur. Nadien trekt de expo rond naar verschillende locaties in Beringen met als eerste stop het stedelijk administratief centrum aan de Mijnschoolstraat 88 (vanaf 11 december).

Bouw van het nieuwe stadhuis.

Het nieuwe stadhuis is de kers op de taart van de integratie van stad en OCMW waarbij de meeste diensten van beide organisaties fysiek worden samengevoegd. Dit heeft als voordeel dat de dienstverlening op één locatie kan worden aangeboden, wat klantvriendelijk en efficiënt is. Het oud collegebouw wordt uitgebreid met een extra teruggetrokken bouwlaag in glas en een nieuwe vleugel. Het karakter van de voorgevel van het college blijft behouden samen met de toneelzaal en de kapel die wordt heringericht als trouw – en gemeenteraadszaal.

Nieuw stadhuis
Nieuw stadhuis
Nieuw stadhuis

Verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek.

De bibliotheek krijgt een uitbreiding van 135 m² zodat de bib helemaal klaar is voor de toekomst. Zo komt er plaats voor een aparte polyvalente ruimte, een leesruimte, een voorleestribune en een lezersterras. De inkom van de bibliotheek wordt verplaatst van de Graaf van Loonstraat naar het binnenplein. Daarnaast zorgen een aantal klimatologische maatregelen, zoals bv. zonnefolie op de koepel, voor een aangenamer binnenklimaat.

De bib

Groen publiek binnenplein.

Met de ontwikkeling komt er een nieuw binnenplein tussen de verschillende functies en gebouwen. Door een slimme afwisseling van groenzones met verharde zones brengen we op dit binnenplein het groen tot in het hart van onze stad. Het wordt dus geen tweede verharde markt, maar biedt dankzij zijn veelzijdig ontwerp wel de mogelijkheden om publiek gebruikt te worden. Bovendien zorgt het binnenplein voor nieuwe verbindingen voor de zachte weggebruiker vanaf de Collegestraat en de markt naar de Graaf van Loonstraat. Onder het binnenplein bevindt zich de ondergrondse parking.

Ondergrondse parking.

De ondergrondse parking voorziet de nodige parkeerplaatsen voor de private appartementen, het markant gebouw en de assistentiewoningen maar ook een publieke rotatieparking met 125 parkeerplaatsen en een afgezonderde ruimte met 35 plaatsen voor dienstwagens en personeelsvoertuigen van mindervalide werknemers. De parking maakt slim gebruik van het hoogteverschil in de Graaf van Loonstraat waardoor de toegang zich hier bovengronds bevindt.  Je verlaat de parking via eenzelfde niveau richting de Collegestraat of via de trap naar het binnenplein ter hoogte van de bibliotheek. Een nieuw parkeerbeleid zal ontwikkeld worden om het gebruik van deze parking te optimaliseren.

Private bouwvolumes.

Er worden twee private bouwvolumes voorzien aan de Graaf van Loonstraat. Beide gebouwen hebben 4 verdiepingen en een teruggetrokken 5de verdieping.  In het bouwvolume dwars op de Graaf van Loonstraat komen er een 65-tal  assistentiewoningen. In het bouwvolume evenwijdig met de Graaf Van Loonstraat is er plaats voor 28 doorzonappartementen met terrassen.

Het laatste gebouw is het markant gebouw dat de plaats inneemt van het oude stadhuis dat wordt afgebroken. Het gebouw krijgt 12 appartementen verspreid over 3 verdiepingen en  een teruggetrokken commerciële plint waarin de naastgelegen apotheek zijn intrek zal nemen. De begroeide regenkettingen langs de gevel van het gebouw geven het gebouw een uniek uitzicht.

Woonvolumes

Brasserie – Grand Café.

Het gebouw van de naastgelegen apotheek krijgt een commerciële herbestemming als Brasserie-Grand Café waarbij de karakteristieke voorgevel en zijgevels van het 18E eeuwse gebouw worden bewaard. Aan de achterzijde krijgt het gebouw een glazen aanbouw en aan de voorzijde een perfect zon-georiënteerd terras met zicht op het marktplein.

Grand Café
Grand Café

Kostprijs van het project.

De totale kost voor de publieke investeringen (stadhuis, bibliotheek, ondergrondse parking, publieke ruimte) bedraagt 20,65 miljoen euro. Als grondeigenaar ontvangt de stad 2,65 miljoen euro voor haar grondaandeel, waardoor de netto investering voor de stad 18 miljoen euro bedraagt. Dit bedrag werd al enige tijd voorzien in de meerjarenplanning. De investeringskost voor het privaat vastgoed wordt volledig gedragen door  de private ontwikkelaar.