Laatste week Funfactory

    Hierbij melden we dat Jo De Corte deze week zijn laatste Funfactory brengt bij Radio Benelux. Na een kleine 2 weken kwam hij tot de conclusie dat er erg veel werk kroop in zijn radioprogramma en het voor hem niet haalbaar bleek te zijn om dit in de toekomst verder te zetten. We betreuren dit maar hebben wel begrip voor deze beslissing. Misschien dat er in de toekomst nog een samenwerking kan plaatsvinden. We bekijken of we vanaf 5 februari een vervangprogramma kunnen plannen.

    Wegen de programmaraad,

    Bart Huygens en Jeroen