Maandag 7 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen. In de loop van de volgende maanden zal het agentschap het stuk tussen de Katermeerstraat en de oprit naar de E313 richting Antwerpen heraanleggen. Daarnaast komt er op de afrit komende van Luik nog een extra rijstrook richting Beringen-centrum. Deze maatregelen moeten de doorstroming verbeteren en de veiligheid voor de fietsers verhogen.

De krachtlijnen van het project

Slimme aanpassingen voor vlotter en veiliger verkeer
Om de doorstroming te verbeteren, zal het agentschap o.a. bijkomende afslagstroken en rijstroken voorzien en de bushaltes buiten de rijbaan plaatsen. De aanleg van vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen en aangepaste bushaltes zullen de verkeersveiligheid en het comfort voor alle weggebruikers verhogen.

Timing en verloop van de werken

Van 12 mei tot eind juni: afrit 26 ‘Beringen’ vanuit Luik afgesloten, andere op- en afritten blijven toegankelijk

Vanaf 7 mei starten de aanpassingswerken langs de afrit voor het verkeer komende van Luik richting Beringen en Paal. In de eerste week werkt de aannemer enkel in de berm. Deze werken zullen nauwelijks of geen hinder veroorzaken.

Vanaf 12 mei (20.00 uur) tot eind juni wordt deze afrit afgesloten in het kader van de aanleg van de spitsstroken op de E313. Binnen deze periode zal het agentschap ook de afrit heraanleggen. Hierdoor blijft de hinder op de afrit in tijd beperkt.

Het agentschap voorziet een omleiding via het complex 25a ‘Tessenderlo’ en de Industrieweg.

De extra afslagstrook richting Beringen kan wel pas in gebruik genomen worden als ook de Paalsesteenweg volledig is aangepast, naar verwachting eind 2018.

Herinrichting Paalsesteenweg in drie grote fases

De werken op de Paalsesteenweg zelf zullen in 3 grote fases gebeuren om de hinder voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken:
Fase 1: rioleringswerken buiten de rijweg (juni tot augustus)
Fase 2: aanleg zuidelijk weghelft (augustus tot september)
Fase 3: aanleg noordelijke weghelft (oktober tot november)

Verkeer op Paalsesteenweg steeds mogelijk

Het verkeer op de Paalsesteenweg kan tijdens de werken steeds in beide richtingen blijven doorrijden. In de eerste fase werkt de aannemer buiten de rijweg en is de hinder beperkt. In fase 2 en 3 zal het verkeer over 2 versmalde rijstroken naast de werfzone kunnen rijden.
De zijstraten van de Paalsesteenweg zullen, in functie van de werken, tijdelijk afgesloten worden. Het agentschap voorziet dan lokale omleidingen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn bestemming kan bereiken en handelaars steeds bereikbaar blijven.