Koerselse everzwijnen zijn nationaal nieuws

Het everzwijn dat in Koersel een jogster aanviel is nu ook nationaal nieuws. De Hubertus Vereniging Vlaanderen, een koepelorganisatie van jagers, laat in een mededeling weten dat het waarschijnlijk een gekweekt everzijn was dat Veerle Vanhove eergisteren aanviel.
“Onlangs werd een particulier everzwijnattractiepark opgeruimd door de overheid. Door deze operatie, is er paniek ontstaan tussen de everzwijnen en zijn er een 15-tal dieren ontsnapt. Meer dan waarschijnlijk was het dier waarover spraken, één van deze overlevende, en betrof het dus geen wild dier. Het gedrag dat het everzwijn vertoonde was geen normaal natuurlijk gedrag voor een wild zijn. Ons inziens is er dus geen enkel verband te leggen met ‘jacht’ of ‘jachtwildsoorten’. Doordat het uitgebroken dier geen voedsel meer aangeboden kreeg en mogelijk honger had, is dit op zoek gegaan naar een “snelle” hap op de plaatsen waar voedsel gemakkelijk te vinden is. In het kweekpark werden de everzwijnen gevoed door mensen en kwamen de dieren zelfs uit de hand eten. De link met mens en eten was dus snel gelegd! Een 2e mogelijkheid is dat de hond een agressieve reactie uitlokte bij het everzwijn. Onmiddellijk na het voorval van gisteren heeft Burgemeester Webers een machtiging afgegeven aan de jagers om in te grijpen. Ze hebben gisteren dan ook 3 – 4 everzwijnen kunnen strekken. De vraag is natuurlijk of hiermee de ‘tamme’ dieren werden verwijderd uit de omgeving. Een jager noch enig andere burger kan van op afstand het onderscheid maken tussen een wild zwijn of uitgebroken (agressieve) tamme zwijnen. De jagers doen hun best uiterste best om de situatie onder controle te krijgen”, zegt de HVV.

BRONInternetgazet