Bovy – we zijn eraan begonnen!

Maandag 14 november 2016, zijn we gestart met de grote opkuis van het domein Bovy.

Eind oktober besliste de gemeenteraad om het domein terug in eigen beheer te nemen. En de toestand van het domein is er zo erg aan toe, dat snelle interventies dringend nodig zijn.

Daarom werd contact genomen met Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK). In het verleden heeft RLLK al grote werken uitgevoerd op Bovy. Ook met andere gemeenten werkten ze al positief samen. Bijkomend voordeel is dat zij in de mogelijkheid zijn om snel met de werken te starten.

Kortom, RLLK is een uitstekende partner om de nodige werkzaamheden uit te voeren op domein Bovy.

RLLK start vandaag met volgend achterstallig groenbeheer:

  • opruimen en opkuisen van inkomplein;
  • de slootgracht wordt in een eerste fase deels vrij gemaakt van struiken;
  • gelet op de toestand van de draagconstructies wordt met de werken in de rozentuin gewacht tot het voorjaar. Dan kan ook aansluitend geplant worden;
  • aan de opbergstallingen moet veel puin en afval geruimd worden;
  • de schuilhokjes voor de dieren worden opgeruimd en vervangen. De fruitbomen dienen gesnoeid te worden. De omheining moet hersteld worden;
  • de twee grote wandelpaden worden opgesnoeid en klaar gemaakt voor de winter.

Werken die dit jaar al kunnen uitgevoerd worden, dat is al mooi meegenomen. 2017 zal echter vooral het inhaaljaar zijn om vanaf 2018 te kunnen spreken over regulier onderhoud.

Eerder al, op 3 november, kwam het Vogel- en Zoogdierencentrum kwam de aanwezige dieren te vangen om mee te nemen voor verzorging. De dierenverblijven bevinden zich in zeer slechte staat. Medewerkers van het opvangcentrum brengen de weiden en hokken op Bovy terug in orde. Volgens het opvangcentrum zijn de dieren in goede conditie, alhoewel .. sommige moeten lichtjes op dieet gezet worden. Na de winter nemen de dieren weer hun intrek in hun vernieuwde verblijven op Bovy.

BRONHeusden-zolder