Het definitieve plan voor de herinrichting van Paal-centrum is nu klaar en goedgekeurd. De tweede herinrichting van het befaamde evenementenplein is een werk van lange duur geweest. Na vele discussies en overlegmomenten is er uiteindelijk een compromis bereikt tussen AWV, de Stad Beringen, Middenstand Paal en Paalonline; dat de aanzet gaf voor het nieuwe dorpsplein.

Het plein wordt nu permanent opengesteld en de parking kan je bereiken via de lichten aan de Paalsesteenweg. De doorsteek naar de Meldertsesteenweg is nu met verkeersvertragende elementen gemaakt. Wat vooral opvalt is dat er meer groen komt met zitbankjes en een voetpad. Zo moet er meer een sfeer komen van park dan van parking. Centraal komt er ook nog een groot kunstwerk. De werken starten in het voorjaar.

BRONInternetgazet