Aanpak zwerfvuil in Beringen

Dat zwerfvuil en sluikstorten een probleem blijven werd afgelopen week nog maar eens duidelijk. In aanloop naar de opruimactie van straat.net voor verenigingen en scholen werd er gedurende een week geen zwerfvuil opgeruimd door de ploegen van de stad en de straatvrijwilligers.

Begin 2017 werd er gestart met een vernieuwde aanpak binnen de dienst beheer publieke ruimte. Zo werken de verschillende zwerfvuilploegen in  vier zones. Binnen elke zone staan twee personen in voor het opruimen van zwerfvuil, sluikstorten, ledigen van vuilbakken, opruimen rond glasbakken en kledingcontainers. Naast het vast personeel per zone zijn er ook een aantal vlinders die bijspringen in drukke periodes, helpen bij het opruimen van grote sluikstorten, grote opruimacties,…  Verder zijn er dagelijks nog drie borstelwagens actief die de wegen, fiets- en voetpaden proper houden. Gezien het maatschappelijk probleem van zwerfvuil en de beleidsprioriteit openbare netheid besliste het schepencollege om extra personeel in te zetten binnen de pijler beheer publieke ruimte. Hierdoor zijn er dagelijks 14 personen bezig met het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten en met borstelen. Hiernaast is er ook een goede samenwerking met de talrijke straatvrijwilligers. Ondanks de vele mensen die dagelijks bezig zijn met het opruimen van zwerfvuil, is een extra paar handen altijd welkom. Daarom zal schepen Dave Schops op 27 maart een dagje meedraaien met de zwerfvuilploeg.

Sluikstorten blijft niet onbestraft in Beringen. Bij elk sluikstort wordt gezocht naar mogelijke overtreders. In 2017 werden tot nu toe zeven overtreders gevat. Je afval op de juiste manier verwijderen blijft dus de boodschap. Als je goed sorteert, kan je met veel van je afvalstoffen gratis terecht op het containerpark. Metaal, harde en zachte plastiek, PMD, papier en karton zijn fracties die gratis aan te leveren zijn. Meubels in goede staat kunnen naar de kringloopwinkel in Beringen gebracht worden.

VIADave Schops, Schepen van facilitair beheer