De stad Beringen zet belangrijke stappen in zowel beeldvorming met een nieuw logo voor stad en OCMW Beringen, als in dienstverlening met een vernieuwde stedelijke website gekoppeld aan een performant thuisloket.

Nieuw logo voor stad en OCMW Beringen

De stad Beringen en het OCMW Beringen zijn 2 afzonderlijke organisaties die de afgelopen jaren belangrijke stappen hebben gezet richting samenwerking en integratie. Er is een gezamenlijk organisatiemodel voor stad en OCMW Beringen uitgetekend en we wensen in de toekomst op één uniforme manier als één geheel naar buiten te treden onder één vlag … het nieuwe logo voor Beringen dat vanaf vandaag gebruikt zal worden in alle communicatiekanalen en in de huisstijl van stad en OCMW (bijv. website, B-magazine, …).

Daarnaast kent Beringen een sterke groei en is het de afgelopen jaren aan een steile opmars bezig. ‘Beringen’ als merk is echter nog onvoldoende bekend bij het ruimere publiek. Daarom is een nieuw logo dat uit niets meer bestaat dan het woord ‘Beringen’ een logische keuze. Geen slagzin, geen overbodige toeters en bellen, ‘Less is more’ in een gezellige en stijlvolle typografie met stevige basis.

Het nieuwe logo, ontworpen door de firma Imagica uit Hasselt, weerspiegelt volledig waarvoor Beringen staat en wil staan. Beringen is avontuurlijk, maar tegelijk ook verbindend, comfortabel en kleurrijk. Deze kernwaarden zijn het resultaat van een uitgebreide rondvraag bij de Beringenaren en hebben hun vertaling gekregen in het nieuwe logo met een moderne look and feel, dat opgebouwd is als volgt:

Zichtbare elementen:
•  de letter ‘B’ is getekend in één vlotte, doorlopende lijn,
•  de letter ‘B’ straalt verbondenheid en dynamiek uit,
• de geschreven letter ‘s’ en de ‘o’ zijn ook zichtbaar in de eerste letter van het logo  waardoor stad en OCMW mooi samen tot uiting komen in dit ontwerp.

Kleuren:
• groen: natuur en avontuur,
• ‘appelblauwzeegroen’ / turquoise: een moderne variant op het blauw en geeft een hedendaagse tint aan het geheel,
•  het ‘steenkool’zwartbruin: duidt op de rijke mijngeschiedenis van de stad en staat als diepe kleur  voor een karaktervolle stad.

Lettertype:
•  het gekozen lettertype is een gebalanceerde combinatie tussen ronde en hoekige vormen, wat zorgt voor een speels, maar zakelijk geheel.

“Het gaat echter veel verder dan louter een mooi logo… Beringen is een zeer diverse en uitgerekte stad. Het is de optelsom van Beringen-Centrum, Paal, Koersel, Beverlo, Beringen-Mijn. Zowel in het compacte centrum als in de deelgemeenten is er nog plaats voor het dorpsgevoel maar ‘Beringen’ moet wel de lijm zijn die alles samenhoudt. Eén stad waarbij in de verschillende dorpen/deelgemeenten veel te beleven valt. De som van de delen maakt van Beringen een sterk merk. Door samenwerkingen met de lokale actoren wordt er meer en meer betrokkenheid gecreëerd om zo het Beringen-verhaal verder uit te werken. Beringen heeft vele gezichten, diensten, groepen, ondernemers, die elk met hun eigenheid, elk één voor één hun bijdrage leveren aan het geheel van Beringen en dus ook aan de groei van onze stad”, aldus schepen Anne Wouters – Cuypers.

Momenteel is het bestuur volop bezig met de implementatie van het logo in alle administratieve documenten en op ander communicatie- en promotiemateriaal. De kosten zijn in belangrijke mate gedrukt door het laten aflopen van bestaande voorraden briefpapier, enveloppen, enz…. Het nieuwe logo zal de komende maanden stapsgewijs meer en meer in het Beringse straatbeeld opduiken.

Nieuwe stedelijke website met thuisloket

Ook de stedelijke website werd vernieuwd met een fris en eigentijds design en hij is helemaal afgestemd op de nieuwe huisstijl van de stad en OCMW. De pagina’s zijn per thema opgebouwd en de structuur is helderder gemaakt. Zo vindt de gebruiker vlotter zijn weg naar de juiste stadsdienst.
De website is geschikt voor ‘any device’ past zich automatisch aan je pc, smartphone of laptop aan zodat je overal toegang hebt tot de dienstverlening van de stad.

Naast de prominent aanwezige zoekfunctie (cfr. zoekfunctie op Google)  zorgt de duidelijke structuur op de homepage (met dienstverlening van A tot Z) ervoor dat je makkelijk je weg vindt in het aanbod van de diensten van stad en OCMW.

“De grootste verandering op de website is de invoering van het thuisloket waarmee je op een gebruiksvriendelijke manier van thuis uit gebruik kan maken van het nieuwe dienstverleningsconcept. De burger kan voortaan thuis nog meer documenten aanvragen en bekomen. Zo moet je voor de attesten van bevolking (14 attesten) en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, …)  in de toekomst geen verplaatsing meer maken naar het administratief centrum. Zij kunnen voortaan 24/7 van thuis uit kosteloos aangevraagd worden met behulp van een eID. Deze documenten zijn digitaal ondertekend en 100% beveiligd en rechtsgeldig. Dit maakt deel uit van de verdere administratieve vereenvoudiging voor de burger en digitalisering van onze dienstverlening waarin we belangrijke stappen aan het zetten zijn,” vertelt Anne Wouters-Cuypers.

Het thuisloket met gebruiksvriendelijke formulieren fungeert als digitale toegangspoort tot onze dienstverlening.

Doe de test op www.beringen.be.