Week van de Pleegzorg van 10 tot en met 19 november!

Wist je dat er vandaag meer dan 4000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

Op 31 mei 2017 behaalde Beringen het label Pleegzorgstad. Dit wil zeggen dat Beringen het engagement opneemt om samen met Pleegzorg Limburg acties uit te werken die pleegzorg in Beringen onder de aandacht brengen en houden. Op die manier willen we de zoektocht naar pleeggezinnen in de toekomst blijven ondersteunen.

Op vrijdag 10 november gaat de ‘Week van de Pleegzorg’ van start. Tijdens deze week wordt pleegzorg extra in de kijker gezet, want wat is het een onwaarschijnlijk engagement dat deze mensen aangaan!

In Beringen draagt de bibliotheek enthousiast haar steentje bij met een filmavond, een voorleesmoment en een themastand rond pleegzorg.

Donderdag 9 november om 20 uur in de bib – Film in de bib: Le gamin au vélo

We trappen de ‘Week van de Pleegzorg’ af met een filmavond. De film ‘Le Gamin au Vélo’ gaat over de 11-jarige Cyril die wegloopt uit zijn tehuis en bij kapster Samantha terecht komt. Na deze filmvoorstelling volgt er een nabespreking door een medewerker van pleegzorg.
Iedereen is welkom op donderdag  9 november om 20 uur.

Woensdag 22 november om 15 uur in de bib – Voorlezen in de bib

Ook aan de kinderen is gedacht. Op 22 november kunnen kinderen vanaf 5 jaar terecht in de bibliotheek voor een voorleesmoment met het boekje ‘Sammy krijgt pleegouders’. De hele week staat er bovendien een themastand in de bib met nog veel meer leesvoer!