Aanleg Kolenspoorpark met toeristisch fietspad, kruispuntbeveiliging Stationstraat en knippen Randstraat.

Sinds de aanvang op 14 september werden in het kader van het project ‘kolenspoorpark’ diverse werken uitgevoerd. Begin deze week werd een nieuwe fase opgestart met de aanleg van een beveiligde fietsoversteek in de Stationstraat. Afhankelijk van de weergoden is het kruispunt klaar rond 1 maart. In de tussentijd wordt een wegomlegging voorzien.

Tevens wordt in deze fase ook een veilige fiets-voetgangersverbinding gerealiseerd in de Randstraat. Hiervoor wordt de Randstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer maar hebben fietsers en voetgangers vrije doorgang.

VIAJean Vanhees