Militaire oefening in Hasselt

HASSELT – Defensie organiseert op 28 en 29 mei een militaire oefening in hasselt. Een aantal teams zullen zich in de Hasseltse binnenstad begeven om hun opdrachten uit te voeren en hun vaardigheden te trainen. In het jargon noemt deze oefening ‘village profiling’. Het resultaat van deze oefening geeft de commandant een beeld van de belangrijkste problemen die eventueel van invloed kunnen zijn op de opdracht.

De inwoners mogen actief participeren aan de oefening door de militairen aan te spreken en hen vragen te stellen.  Wie daar geen zin in heeft, kan aangesproken worden door de militairen, maar moet zich niet verplicht voelen om te reageren.

De straten in de binnenstad zullen niet afgesloten worden. Wél zullen militairen in uniform en gewapend zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het is niet de bedoeling het leven in de stad te verstoren of inwoners ongerust te maken.

In conflictzones, waar Belgische militairen ingezet worden, is het de Info Ops Gp die zich richt op de civiele kant van het conflict. Ze tracht de contacten met de lokale bevolking en de andere civiele actoren te onderhouden. Hierdoor kunnen ze de sociale, economische en familiale situatie van de regio inschatten en een duidelijk advies geven aan de commandant. Zij kunnen eveneens -wanneer het nodig blijkt- de bevolking informeren met flyers etc. De Info Ops Gp vormt dus de link tussen enerzijds alles wat het civiele aangaat en anderzijds alles wat het militaire betreft.