Herinrichting Paalsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen, tussen de oprit van de E313 naar Antwerpen en de Katermeerstraat, herinrichten om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid voor de fietsers te verhogen. De voorbereidende nutswerken starten op 11 september.

De krachtlijnen van het project

Slimme aanpassingen voor vlotter verkeer
Om het verkeer vlotter te laten rijden op de Paalsesteenweg en opstoppingen op de afrit te vermijden, zal het agentschap bijkomende rijstroken en afslagstroken aanleggen:

  • Op de afrit van de E313 komende van Luik komt een extra afslagstrook linksaf richting Beringen.
  • Op de Paalsesteenweg in de rijrichting van Beringen voorziet het agentschap een extra rijstrook vanaf de aansluiting met de E313 tot voorbij het kruispunt met de Industrieweg om de capaciteit van beide kruispunten te verhogen.
  • Een middenberm zal voorkomen dat verkeer linksaf kan slaan naar aanpalende percelen. Op deze manier is er geen vertraging voor het doorrijdend verkeer en vooral ook minder kans op conflictsituaties en ongevallen.

Aandacht voor fietsers
De Paalsesteenweg krijgt tussen de aansluiting met de E313 richting Antwerpen en de Katermeerstraat nieuwe, vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de kruispunten met de Zwanenbergstraat, de Industrieweg en de Katermeerstraat komen veilige oversteekplaatsen.

Vernieuwde bushaltes 
Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen op- en afstappen aan de nieuwe, beter uitgeruste bushaltes langs de Paalsesteenweg. De bussen van De Lijn krijgen een uitwijkhaven, zodat ze niet meer op de rijweg moeten stoppen. Hierdoor zullen ze het achterliggend verkeer niet meer ophouden.

Timing en verloop van de werken

Voorbereidende nutswerken vanaf 11 september
De nutsmaatschappijen gaan vanaf 11 september aan de slag om hun kabels en leidingen te verplaatsen en vernieuwen. Deze nutswerken vinden voornamelijk plaats in de berm, en hinderen het verkeer niet. In de eerste week wordt het terrein tussen de rijweg en de rooilijn (= grens openbaar met privé) ‘bouwrijp’ gemaakt door, waar nodig, verhardingen op te breken, bomen te verwijderen en grachten te dempen. De nutswerken duren ongeveer 2 tot 3 maanden.

Riolerings- en wegeniswerken
Aansluitend op de nutswerken (vermoedelijk begin 2018)  start de herinrichting van de Paalsesteenweg. De riolerings- en wegeniswerken zullen in verschillende fasen gebeuren om de hinder te beperken. Zodra de volgorde hiervan en de precieze timing vastgelegd zijn, zullen wij dit o.a. aankondigen via de website en een digitale nieuwsbrief.

BRONWegen & Verkeer